MENResults

20190519_対早稲田大学・國學院大學全関練習試合 於:國學院大學

先攻 國學院大學   3勝1敗

中攻 本塾 2勝2敗

後攻 早稲田大学 1勝3敗

 

 

名前(学年)  予選 対國學院 対早稲田 対早稲田 対國學院
南嶋(1) 2 2 3 山下(2)

2

1
前原(2) 3 4 3 3 3
李(2) 3 1 1 佐藤(3)

1

2
松岡(3) 1 2 3 3 3
寺井(2) 2 3 3 2 2
吉川(4) 3 2 3 2 3
合計 14 14 16 13 14
 対戦校的中 13 15 16 16
早稲田大学
合計 13 14 15 16 16 7
         
國學院大學          
合計 16 13 16 16 16 10