MENResults

20140803_対日本・法政・明治大学全日練習試合 於:日本大学

先攻 本塾 1勝5敗

先中攻 法政大学 4勝2敗

後中攻 明治大学 3勝3敗

後攻 日本大学 4勝2敗

名前(学年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
菅谷(2) 2 2 恩田(1)
2
3 村田(3)
2
稲熊(2)
4
○○ 菅谷(2)
3
佐久間(2) 3 2 林(4)
3
2 菅谷(2)
3
恩田(1)
3
×○ 3
稲熊(2) 4 4 2 4 佐久間(2)
3
4 ○× 4
瀧上(4) 3 4 4  2 林(4)
4
瀧上(4)
3
○○ 4
渡邊(4) 3 4 4 4 4 4 ○× 村田(3)
4
合計 15   16 15 15 16 18 7   16
法政大学
合計 20 19 15 17 18 16 18
明治大学
合計 19 16   16 15 14 18 9 18 9 5  
日本大学
合計 17 14 16 18 17 17 18 9 4